Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

PAMATDATI
Nosaukums: Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42581
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Arhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods: 0731
ISCED nosaukums: Arhitektūra un pilsētu plānošana
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā
Iegūstamā kvalifikācija: Attīstības plānošanas inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04051-160
Licences datums: 23.01.2012.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 49
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 29.05.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 29.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaRīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiāleVānes iela 4, Liepāja, LV-3405
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot