Policijas darbs

PAMATDATI
Nosaukums: Policijas darbs
Institūcija: Valsts Policijas koledža
Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41861
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Personu un īpašuma aizsardzība
ISCED kods: 1032
ISCED nosaukums: Personu un īpašuma aizsardzība
Apjoms: 112 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Valsts policijas jaunākais virsnieks
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 31
Akreditācijas lapas datums: 27.02.2017.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsValsts policijas koledžas Latgales filiālePopova iela 155, Daugavpils, LV-5402
RīgaValsts Policijas koledžaEzermalas iela 8a, Rīga, LV-1014
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 06.02.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Papildinformācija no 25.01.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Koledža pieteikums izmaiņām no 23.12.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
08.02.2017.SAK sēdē apstirpinātas izmaiņas studiju programmā: mainīta kvalifikācija no Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists uz Valsts policijas jaunākais virsnieks. SAK lēmums Nr. 30-A