Reģionālā plānošana un attīstība

PAMATDATI
Nosaukums: Reģionālā plānošana un attīstība
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 60 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešuangļu
Kopīga programma ar ārzemju AII
Sadarbības AII ārzemēs: Polockas Valsts universitāte (PVU), Baltkrievija
Licence
Licences Nr.: 04048-91
Licences datums: 26.07.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 16-L
Lēmuma datums: 26.07.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 111
Akreditācijas lapas datums: 19.12.2018.
Akreditācijas datums: 26.09.2018.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju programmu no 21.07.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegtā papildinformācija no 10.06.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pielikumi iesniegumam par studiju programmas licencēšanu no 19.04.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pielikumi iesniegumam par studiju programmas licencēšanu no 19.04.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Iesniegums studiju programmas licencēšanai no 19.04.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot