Cilvēku resursu vadīšana

PAMATDATI
Nosaukums: Cilvēku resursu vadīšana
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds cilvēku resursu vadībā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešukrievu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 339
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūt sistēmisku redzējumu un izpratni par sarežģītiem sociālekonomiskiem objektiem, par cilvēku resursu vietu un lomu tajos;
– apgūt zināšanas, prasmi analizēt un novērtēt vietējo un starptautisko vidi, noteikt un formulēt cilvēku resursu vadīšanas stratēģiju, plānot un prognozēt uzņēmuma vai organizācijas cilvēku resursus;
– apgūt prasmi pieņemt lēmumus un rīkoties nenoteiktības apstākļos;
– apgūt prasmi organizēt un vadīt uzņēmuma vai iestādes personāla struktūrvienības racionālu darbu atbilstoši noteiktajam mērķim un plānam īpašnieku, darbinieku un sabiedrības interesēs, saskaņā ar noteikto likumdošanu;
– apgūt disciplīnas pedagoģijā un psiholoģijā;
– apgūt vadītāja profesionālās iemaņas un prasmes, piedaloties profesionālā praksē 6 kredītpunktu apjomā;
– apgūt zinātniskās pētniecības un analītiskā darba iemaņas, prasmi patstāvīgi veikt izpētes un analīzes darbu sociālajās zinātnēs;
– izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu 20 kredītpunktu apjomā, kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāleDzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
24.04.2015.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - programma no kopīgās profesionālā maģistra studiju programmas pārveidota par profesionālā maģistra studiju programmu.SAK lēmums Nr. 355