Mehatronika

PAMATDATI
Nosaukums: Mehatronika
Institūcija: Vidzemes Augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42523
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā
Iegūstamā kvalifikācija: Mehatronikas inženieris
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04031-22
Licences datums: 25.09.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 50-L
Lēmuma datums: 25.09.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 21.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
ValmieraVidzemes AugstskolaCēsu iela 4, Valmiera, LV-4201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju programmu no 18.09.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 1 no 07.07.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 2 no 07.07.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums programmas licencēšanai no 22.05.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot