Kultūras vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Kultūras vadība
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds kultūras vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Kultūras projektu vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 339
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūt sociālo un vispārhumanitāro disciplīnu pamatzināšanas (socioloģija, politoloģija), kas nodrošina sociālo procesu izpratni;
– apgūt mākslas un kultūras vēstures un teorijas kursus, kuri ir nepieciešami, lai izprastu kultūras attīstības tendences un nacionālo kultūru specifiku;
– apgūt teorētiskus kursus, kuri veido kultūras kā zīmju un komunikāciju sistēmas izpratni;
– apgūt teorētiskus kursus, kuri ir nepieciešami uzņēmējdarbības īstenošanā kultūras sfērā;
– teorētiskas zināšanas apliecināt ar kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu;
– apgūt projektēšanas tehnoloģijas un to pielietojuma specifiku kultūras projektu vadībā;
– apgūt organizatoriska darba un tehnikas iemaņas dažādās kultūras nozarēs;
– apgūt analītiskas un pētnieciskas metodes, kuras ir nepieciešamas patstāvīgā projektu izstrādāšanā;
– veikt patstāvīgus pētījumus un projektēšanu izvēlētajā kultūras nozarē (ne mazāk kā 5 nedēļas, 5 kredītpunkti), to rezultātus izklāstīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātniskām publikācijām izvirzītajām prasībām;
– prakses laikā veikt patstāvīgu organizatorisku un projektēšanas darbu izvēlētajā kultūras sfērā (ne mazāk kā 16 nedēļas, 16 kredītpunkti).
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot