Privāttiesības

PAMATDATI
Nosaukums: Privāttiesības
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47380
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Apjoms: 60 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds privāttiesībās
Iegūstamā kvalifikācija: Jurists
Pilna laika klātienePilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešukrievu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/51
Akreditācijas lapas datums: 07.04.2020.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.06.2021.
Mācīšanās rezultāti:
– apmierināt Latvijas un ES darbaspēka tirgus pieprasījumu pēc speciālistiem-juristiem, kuri spēj strādāt dažādās valsts un nevalstiskās struktūrās, kā arī veidot savas komerciālās struktūras;
– nodrošināt maģistrantam iespēju padziļināti apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes privāttiesību jomā;
– nodrošināt maģistrantam iespēju veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību, t.sk. arī augstskolā;
– nodrošināt maģistrantam iespēju turpināt studijas doktorantūrā;
– attīstīt analītiskās un pētnieciskās iemaņas, iemācīt pamatoti izvēlēties optimālo lēmumu;
– veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētām juridiskām problēmām, iegūtos rezultātus parādīt maģistra darbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 20 nedēļas pilna slodze vai 20 kredītpunkti);
– apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas maģistram privāttiesību jomā – iziet profesionālo praksi konkrētā iestādē vai uzņēmējdarbības struktūrā, apjoms – ne mazāk kā 6 nedēļas.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāleDzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot