Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43380
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/35
Akreditācijas lapas datums: 18.12.2019.
Akreditācijas datums: 29.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 28.05.2019.
Studiju programmas mērķis ir:
– nodrošināt kvalitatīvas uz tiesību zinātni balstītas profesionālā bakalaura studijas, kuru apguves rezultātā studējošie būtu spējīgi veikt juriskonsulta profesijai nepieciešamās darbības saskaņā ar starptautiskajiem, Eiropas Savienības un nacionālajiem normatīvajiem aktiem.
Programmas ietvaros ir:
– apgūtas prasmes demonstrēt zināšanas tiesību aizsardzības iestāžu darbības organizācijā;
– dažādu juridiskās zinātnes apakšnozaru materiālajās un procesuālajās tiesībās;
– profesionālajā ētikā un profesionālās saskarsmes jautājumos.
Ir apgūtas spējas brīvi orientēties Latvijas, pārnacionālajā un starptautiskajā tiesību sistēmā:
– izmantot tiesību avotus un piemērot tiesību normas;
– precīzi identificēt juridiskās problēmas un šo problēmu atrisināšanai nozīmīgos faktus;
– pastāvīgi papildināt savas zināšanas;
– apgūt jaunu informāciju un iemaņas.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta atzinums par izmaiņu novērtēšanu akreditētā studiju virzienā no 19.11.2019 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
04.12.2019.Studiju programma no profesionālās pārveidota par akadēmisko, mainīts kods, īstenošanas ilgums,apjoms, īstenošanas veids un iegūstamais grāds04.12.2019. SKK lēmums Nr.2019/23-I