Vēsture

PAMATDATI
Nosaukums: Vēsture
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Vēsture un filozofija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43228
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē ar specializāciju vēsturē vai kultūras vēsturē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/39
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 15.05.2015.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 14.05.2021.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi vēstures un kultūras vēstures jomā, kas dod iespēju profesionāli un akadēmiski tālākizglītoties.
Programmas ietvaros ir:
– izveidota izpratne par pasaules vēstures un kultūras attīstības tendencēm seno laiku, viduslaiku, jauno un jaunāko laiku periodos, kā arī par Latvijas un Latgales vēsturi/kultūru, apgūti vēstures avotu teorijas un vēstures pētījuma metodoloģijas pamati, kritikas un zinātniskās literatūras analīzes prasmes, kā arī pagātnes liecību apzināšanas, to krājuma veidošanas un publiskās reprezentācijas iemaņas;
– veikts pētījums, pielietojot dažādas zinātniskās pētniecības metodes.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2019.Kods mainīts atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.322SKK protokols Nr.7e