Psiholoģija

PAMATDATI
Nosaukums: Psiholoģija
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51313
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 144 kr.p.
Iegūstamais grāds: Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 83
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2017.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā, mainot studiju programmas kodu no 51310 uz 51313SAK lēmums Nr. 75-A