Arhitektūra

PAMATDATI
Nosaukums: Arhitektūra
Institūcija: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47581
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Arhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods: 0731
ISCED nosaukums: Arhitektūra un pilsētu plānošana
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds arhitektūrā
Iegūstamā kvalifikācija: Arhitekts
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
angļu
Licence
Licences Nr.: 04037-32
Licences datums: 14.12.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 23-L
Lēmuma datums: 14.12.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 03.12.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmu no 08.11.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Papildinformācija pie pašnovērtējuma ziņojuma no 19.10.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 18.08.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot