Lietišķās informācijas tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: Lietišķās informācijas tehnoloģijas
Institūcija: Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41481
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.: 04040-19
Licences datums: 10.12.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 165
Akreditācijas lapas datums: 23.07.2013.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 13.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaInformācijas sistēmu menedžmenta augstskolaLomonosova iela 1 k.6, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot