Viedās elektroniskās sistēmas

PAMATDATI
Nosaukums: Viedās elektroniskās sistēmas
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47523
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Elektronikas inženieris
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds elektronikā
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas inženieris
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/04
Akreditācijas lapas datums: 11.07.2019.
Akreditācijas datums: 31.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 10.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 3 no 04.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 1 no 04.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 2 no 04.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 4 no 04.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā Nr. 5 no 04.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
23.07.2018.SAK sēdē apstirpinātas izmaiņas studiju programmā - mainīts programmas nosaukums no "Elektronika" uz "Viedās elektroniskās sistēmas", kā arī veiktas izmaiņas studiju programmas saturāSAK lēmums Nr. 86-A