Vadības zinības

PAMATDATI
Nosaukums: Vadības zinības
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 60–100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā vai profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā, vai profesionālais maģistra grāds vadības zinībās izglītības vadībā;
Profesionālais maģistra grāds vadības zinībās uzņēmējdarbības vadībā vai profesionālais maģistra grāds vadības zinībās sabiedrības vadībā, vai profesionālais maģistra grāds vadības zinībās izglītības vadībā un uzņēmuma vadītājs
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 93
Akreditācijas lapas datums: 02.07.2018.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaLiepājas UniversitāteLielā iela 14, Liepāja, LV-3401
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 12.05.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 07.03.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
29.05.2017.Studiju programma papildināta ar studiju ilgumu 2,5 gadi un apjomu 100 KP personām ar akadēmisko augstāko izglītību, pievienota iegūstamā kablifikācija - uzņēmuma vadītājsSAK lēmums Nr. 53-A