Ainavu arhitektūra un plānošana

PAMATDATI
Nosaukums: Ainavu arhitektūra un plānošana
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43581
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Arhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods: 0731
ISCED nosaukums: Arhitektūra un pilsētu plānošana
Apjoms: 140 kr.p.
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds ainavu arhitektūrā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 51
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Izmaiņu pieteikums no 20.02.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 17.04.0207 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
29.05.2017.Studiju programma pārveidota no profesionālā bakalaura (200 KP) uz akadēmiskā bakalaura studiju programmu ar apjomu 140 KP. Līdz 2018.gada pavasarim atļauts izsniegt profesionālā bakalaura diplomus šī brīža 4.kursa studentiem, kuri jau apguvuši 160 KP esošajā studiju programmā. Mainīts kods no 42581 uz 43581, studiju ilgums no 5 gadiem uz 3,5 gadiem, iegūstamais grāds no profesionālais bakalaura grāds ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekts uz inženierzinātņu bakalaura grāds ainavu arhitektūrā SAK lēmums Nr. 51-A