Kuģu navigācijas elektronika

PAMATDATI
Nosaukums: Kuģu navigācijas elektronika
Institūcija: Latvijas Jūras akadēmija
Studiju virziens: Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42523
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Elektronikas un radioelektronikas inženieris
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā
Iegūstamā kvalifikācija: Radioelektronikas inženieris
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Kopīga programma ar Latvijas AII
Ventspils Augstskola
Licence
Licences Nr.: 04059-13
Licences datums: 16.12.2015.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 79
Lēmuma datums: 16.12.2015.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 59
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas Jūras akadēmijaFlotes iela 5b, Rīga, LV-1016
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par licencējamo programmu no 11.09.2015 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot