Informācijas tehnoloģijas

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģijas
Institūcija: Rīgas Tehniskā koledža, profesionālās izglītības kompetences centrs
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41481
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmu un datortīklu administrators
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 160
Akreditācijas lapas datums: 02.08.2013.
Akreditācijas datums: 14.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 13.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsRīgas Tehniskās koledža, profesionālās izglītības kompetences centra Daugavpils filiāleStrādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5404
PriekuļiRīgas Tehniskās koledža, profesionālās izglītības kompetences centra Priekuļu filiāleEgļu gatvē 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126
RīgaRīgas Tehniskā koledža, profesionālās izglītības kompetences centrsBraslas iela 16, Rīga, LV-1085
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot