Informācijas tehnoloģija

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģija
Institūcija: Liepājas Universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47481
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Programmēšanas inženieris
Apjoms: 60–128 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā, vai Profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā un
Iegūstamā kvalifikācija: Programmēšanas inženieris vai informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 18
Akreditācijas lapas datums: 17.10.2014.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaLiepājas UniversitāteLielā iela 14, Liepāja, LV-3401
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 13.07.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pielikumi izmaiņu pieteikumam no 19.04.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 19.04.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.07.2016.SAK sēdē apstirpinātas izmaiņas studiju programmā: mainītas uzņemšanas prasības, mainīti studiju programmas īstenošanas ilgumi, mainīti kredītpunktu apjomi, pievienots iegūstamais grāds - profesionālā maģistra grāds informācijas tehnoloģijā (bez piešķiramās kvalifikācijas), mainīts studiju programmas saturs.SAK lēmums Nr. 17-A