Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43380
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04042-18
Licences datums: 06.02.2015.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 109
Akreditācijas lapas datums: 22.11.2018.
Akreditācijas datums: 26.07.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 26.07.2019.
Apgūtas zināšanas, attīstītas prasmes un kompetences tiesību zinātņu jomā, tostarp starptautisko tiesību jomā:
– apgūtas vispusīgas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas tiesību jomā, attīstītas zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas tālākai izglītībai.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 17.08.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
04.09.2018.Programma pārveidota no profesionālā bakalaura studiju programmas "Starptautiskās komercdarbības tiesības", kods 42380 uz bakalaura studiju programmu "Tiesību zinātne", kods 43380. Mainīts programmas apjoms no 160 KP uz 120 KP un studiju programmas ilgums no 4 gadiem vai 4,5 gadiem uz 3 gadiem vai 3,5 gadiem. Mainīts programmas iegūstamais grāds no profesionālais bakalaura grāds tiesību zinātnē un juriskonsults uz sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē.SAK lēmums Nr. 92-A