Krimināltiesības

PAMATDATI
Nosaukums: Krimināltiesības
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47380
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Jurists
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds krimināltiesībās
Iegūstamā kvalifikācija: Jurists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļukrievu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/51
Akreditācijas lapas datums: 07.04.2020.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.06.2021.
Mācīšanās rezultāti:
– nodrošināt studējošiem padziļinātu teorētisko zināšanu, praktisko un pētniecības iemaņu apguvi tiesību zinātnes krimināltiesību apakšnozarē;
– sagatavot augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus krimināltiesību apakšnozarē, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi valsts institūcijās, nevalstiskās struktūrās, sniedzot tiem juridiskus pakalpojumus, kas būtu spējīgi iekļauties starptautiskā darba tirgū, ar labām zināšanām Latvijas tiesību sistēmā, kā arī plašām zināšanām Eiropas Savienības tiesībās;
– sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves tie varētu turpināt studijas doktorantūrā vai patstāvīgi strādāt.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāleDzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.02.2016.Labota kļūda akreditācijas lapā - norādīts studiju programmas apjoms 60 KP vai 80 KP.SAK lēmums Nr. 07-A