Informācijas tehnoloģija

PAMATDATI
Nosaukums: Informācijas tehnoloģija
Institūcija: Rīgas Tehniskā universitāte
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45481
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
Apjoms: 81 kr.p.
Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/04
Akreditācijas lapas datums: 11.07.2019.
Akreditācijas datums: 31.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Tehniskā universitāteKaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 05.05.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 03.03.2016 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
08.06.2016.SAK sēdē apstirpinātas izmaiņas studiju programmā - mainītas uzņemšanas prasības studiju programmā. SAK lēmums Nr. 11-A