Tiesību zinātnes

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātnes
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43380
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04036-41
Licences datums: 11.04.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 58-L
Lēmuma datums: 11.04.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/62
Akreditācijas lapas datums: 21.04.2020.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.06.2021.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju programmu no 19.03.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 2 no 13.02.2018 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 3 no 13.02.2018 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 1 no 13.02.2018 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 4 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 3 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 1 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 2 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot