Komercdarbība

PAMATDATI
Nosaukums: Komercdarbība
Institūcija: Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41345
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Komercdarbības speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041031-1
Licences datums: 10.04.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 32-L
Lēmuma datums: 10.04.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 28
Akreditācijas lapas datums: 27.02.2017.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JēkabpilsJēkabpils Agrobiznesa koledžaPasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 24.08.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
25.08.2016.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmas saturā. Neapstiprināja īstenošanas formas izmaiņas attiecībā uz tālmācības formas pievienošanu. SAK lēmums Nr. 26-A