Programmēšana un datortīklu administrēšana

PAMATDATI
Nosaukums: Programmēšana un datortīklu administrēšana
Institūcija: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41481
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Datorzinātnes
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorzinātnes
ProgrammētājsDatorsistēmu un datortīklu administrators
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Programmētājs vai datorsistēmu un datortīklu administrators
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04048-84
Licences datums: 15.05.2015.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 63
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 261
Akreditācijas lapas datums: 05.08.2014.
Akreditācijas datums: 19.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
MadonaRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Madonas filiāleValdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas novads, LV-4801
RēzekneRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaAtbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot