Mārketings un reklāma

PAMATDATI
Nosaukums: Mārketings un reklāma
Institūcija: Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41345
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Reklāmas komercdarbības pakalpojumu speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g. 6 m.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041013-6
Licences datums: 10.12.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 50
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 29.05.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 29.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžaSkanstes iela 43, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
03.06.2015.Akreditācijas procesa laikā tika mainīts 1.līmeņa PSP "Uzņēmējdarbība" nosaukums uz "Mārketings un reklāma", kredītpunktu apjoms no 80 KP uz 100 KP, likvidēta kvalitfikācija - grāmatvedis.