Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā

PAMATDATI
Nosaukums: Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.: 04046-16
Licences datums: 19.03.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 87
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences, ar specializāciju mārketingā, īpaši pievēršot uzmanību inovācijām un produktu attīstībai;

– sagatavot radošas personības, kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionālu pieeju darbam, kuri apliecina savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, pieņemot atbildīgus lēmumus, nodrošinot inovācijas procesu.
Studiju rezultāti:
– prast informāciju savākt, atlasīt un apkopot atbilstoši izvirzītajiem operatīvajiem un stratēģiskajiem mērķiem;

– spēt veikt profesionālos pienākumus, analizējot ekonomiski – finansiālos procesus mikro, makro līmenī un vadīt identificētos riskus;

– prast pielietot teorētiskās zināšanas, lai īstenotu praktiskas uzņēmējdarbības inovatīvās idejas;

– izprast vadīt procesus uzņēmuma līmenī, kontrolēt pakļauto struktūrvienību un personāla darbu, pārzināt uzņēmuma funkcionālās sfēras (mārketinga, ražošanas, personāla, finanšu vadīšanas, loģistikas u.c.);

– spēt patstāvīgi pieņemt lēmumus un īstenot tos atbilstoši mainīgajai ārējai un iekšējai videi;

– prast strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi un risināt konflikta situācijas;

– spēt komunicēt vietējā un starptautiskajā inovatīvajā uzņēmējdarbības vidē.
Programmas ietvaros apgūt profesionālo praksi, izstrādāt un aizstāvēt 3 studiju darbus un bakalaura darbu.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot