Vadībzinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Vadībzinātne
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43345
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
angļu
Licence
Licences Nr.: 04049-19
Licences datums: 14.03.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/21
Akreditācijas lapas datums: 17.09.2019.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2020.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot