Psiholoģija

PAMATDATI
Nosaukums: Psiholoģija
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Psiholoģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47313
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Psihologs
Apjoms: 80–120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā
Iegūstamā kvalifikācija: Psihologs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 83
Akreditācijas lapas datums: 10.01.2018.
Akreditācijas datums: 17.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 16.05.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2017.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā, mainot studiju programmas kodu no 47310 uz 47313SAK lēmums Nr. 75-A