Vecmāte

PAMATDATI
Nosaukums: Vecmāte
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Veselības aprūpe
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41721
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Ārstniecība
ISCED kods: 0912
ISCED nosaukums: Ārstniecība
Vecmāte
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Vecmāte
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Dati par likvidāciju
Likvidācijas datums: 22.03.2017.
Piezīmes: SPLK sēdē pieņemts lēmums anulēt minētās programmas licenci, saskaņā ar RSU 11.01.2017. Nr. 7-3-11/1 vēstuli "Par licenču anulēšanu"
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 348
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 07.05.2017.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
LiepājaRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāleRiņķu iela 24/26, Liepāja, LV-3405
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot