Vadībzinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Vadībzinātne
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51345
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Doktora grāds vadībzinātnēs
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04055-61
Licences datums: 25.09.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 51-L
Lēmuma datums: 25.09.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 18.09.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pielikums ekspertu ziņojumam no 14.08.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 14.08.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija no 29.06.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 31.05.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot