Pasākumu producēšana un vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Pasākumu producēšana un vadība
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42812
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Tūrisma un atpūtas organizācija
ISCED kods: 1015
ISCED nosaukums: Tūrisma un atpūtas organizācija
Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04036-34
Licences datums: 05.02.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 102
Akreditācijas lapas datums: 27.08.2018.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBiznesa augstskola Turība, SIAGraudu iela 68, Rīga, LV-1058
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 31.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 15.05.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
08.08.2018.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainīts programmas nosaukums no "Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība" uz "Pasākumu producēšana un vadība", papildināts studiju programmas īstenošanas veids un forma - nepilna laika neklātienes studijas ar ilgumu 4 gadi un 3 mēneši. Nepilna laika studijas tiek īstenotas tikai latviešu valodā.SAK lēmums Nr. 90-A