Juridiskā zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Juridiskā zinātne
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51380
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Doktora grāds tiesību zinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
angļu
Kopīga programma ar ārzemju AII
Sadarbības AII ārzemēs: Kazimieras Simonavičiaus Universitāte (Kazimieras Simonavičiaus University), Viļņa, Lietuvas Republika
Licence
Licences Nr.: 04036-42
Licences datums: 11.04.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 59-L
Lēmuma datums: 11.04.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
Nav datu, ko attēlot
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmu no 28.03.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 3 no 13.02.2018 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 2 no 13.02.2018 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 1 no 13.02.2018 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 4 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 3 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 2 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums studiju programmas licencēšanai Nr. 1 no 15.12.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
30.05.2018.SPLK sēdē apstiprināts kļūdas labojums 2018.gada 11.aprīļa lēmumā Nr. 59-L: mainīts piešķiramais grāds no "doktora grāds juridiskajā zinātnē" uz "doktora grāds tiesību zinātnē"SPLK lēmums Nr. 65-L