Uzņēmējdarbības vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Uzņēmējdarbības vadība
Institūcija: Vadības koledža
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41345
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Komercdarbības speciālists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešuangļukrievu
Licence
Licences Nr.: 041025-2
Licences datums: 26.07.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 42-L
Lēmuma datums: 26.07.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 66
Akreditācijas lapas datums: 08.08.2017.
Akreditācijas datums: 24.04.2017.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 24.04.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaVadības koledžaLomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
26.07.2017.SAK un SPLK sēdē izsniegtas jaunas licences un studiju virzienu akreditācijas lapas, jo ir mainījies koledžas nosaukums no Nodibinājums "Kristīgās vadības koledža" uz Vadības koledžaSAK lēmums Nr. 64-A un SPLK lēmums Nr. 42-L