Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā

PAMATDATI
Nosaukums: Biznesa psiholoģija cilvēkresursu vadībā
Institūcija: Biznesa augstskola Turība, SIA
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā vai
Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un
Iegūstamā kvalifikācija: Uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 5 m.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04036-45
Licences datums: 13.06.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 69-L
Lēmuma datums: 13.06.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBiznesa augstskola Turība, SIAGraudu iela 68, Rīga, LV-1058
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 30.05.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 16.02.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot