Elektronikas inženierija

PAMATDATI
Nosaukums: Elektronikas inženierija
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42523
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Elektronika un automātika
ISCED kods: 0714
ISCED nosaukums: Elektronika un automātika
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais bakalaura grāds elektronikā
Iegūstamā kvalifikācija: Elektronikas inženieris
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04049-25
Licences datums: 21.11.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 84-L
Lēmuma datums: 21.11.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 100
Akreditācijas lapas datums: 09.08.2018.
Akreditācijas datums: 24.04.2017.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 24.04.2023.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 17.07.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 12.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
21.11.2018.SPLK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmas licencē. Iepriekšējās licences Nr. 04049-13, datums 04.02.2018.SPLK lēmums Nr. 84-L
23.07.2018.SAK sēdē pieņemts lēmums veikts sekojošas izmaiņas studiju programmā: programma pārveidota no akadēmiskā bakalaura studiju programmas "Elektronika" uz profesionālā bakalaura studiju programmu "Elektronikas inženierija", mainīts programmas ilgums no 3 gadiem uz 4 gadiem un apjoms no 120 KP uz 160 KP, mainīts programmas kods no 43523 uz 42523 un iegūstamais grāds no inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds elektronikā uz profesionālais bakalaura grāds elektronikā un elektronikas inženieris SAK lēmums Nr. 87-A