Jūras transports

PAMATDATI
Nosaukums: Jūras transports
Institūcija: Novikontas Jūras koledža
Studiju virziens: Transporta pakalpojumi
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41840
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Transporta pakalpojumi
ISCED kods: 1041
ISCED nosaukums: Transporta pakalpojumi
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Kuģa vadītājs
Nepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g. 2 m.
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums: 22.03.2013.
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 31.12.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaNovikontas Jūras koledžaDuntes iela 17, Rīga, LV-1005
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
01.01.2016.Studiju programma akreditēta pēc iepriekšējās procedūras, saskaņā ar MK 2006.gada 3.oktobra noteikumiem Nr. 821 "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kartība". Studiju virziens "Transporta pakalpojumi" nav iesniegts akreditācijas procedūrai saskaņā ar MK 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr. 668 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" vai MK 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr. 407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"