Starptautiskā pārvaldība un diplomātija

PAMATDATI
Nosaukums: Starptautiskā pārvaldība un diplomātija
Institūcija: Rīgas Stradiņa universitāte
Studiju virziens: Socioloģija, politoloģija un antropoloģija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45312
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
angļu
Licence
Licences Nr.: 04055-57
Licences datums: 06.07.2016.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 11-L
Lēmuma datums: 06.07.2016.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 91
Akreditācijas lapas datums: 02.07.2018.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaRīgas Stradiņa universitāteDzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 05.06.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegums izmaiņām studiju programmā no 26.02.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 06.06.2016 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Papildinformācija no 19.04.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Papildinformācija no 03.03.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Papildinformācija no 03.03.2016 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Pašnovērtējuma ziņojums no 03.03.2016 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.06.2018.SAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainīts studiju ilgums un apjoms no 60 KP un 1 gads un 4 mēneši uz 80 KP un 2 gadi, mainīts programmas kods no 45310 uz 45312, mainīts iegūstamais grāds no sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās uz sociālo zinātņu maģistra grāds starptautiskajās attiecībās un diplomātijāSAK lēmums Nr. 79-A