Kiberdrošības pārvaldība

PAMATDATI
Nosaukums: Kiberdrošības pārvaldība
Institūcija: Banku augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 80–100 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā
Iegūstamā kvalifikācija: Informācijas drošības vadītājs
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.: 04046-19
Licences datums: 27.08.2014.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 87
Akreditācijas lapas datums: 02.05.2018.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt personām iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā.

Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam nepieciešamās kompetences, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Studiju rezultāti:
– zināt un izprast informācijas drošības pārvaldības jautājumus un to ietekmi uz uzņēmuma vai organizācijas konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību;

– īstenot informācijas drošības pārvaldību, zināt un prast patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma vai organizācijas kritisko resursu aizsardzībai;

– prast patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai;

– prast analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei;

– prast sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus un rezultātus ieinteresētajām pusēm;

– spēt virzīt savu un citu darbinieku kiberdrošības kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaBanku augstskolaKrišjāņa Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
11.04.2018.Veikti labojumi studiju virziena akreditācijas lapā - norādīts studiju programmas īstenošanas apjoms 100 KP.SAK protokols Nr. 3