Civilā drošība un aizsardzība

PAMATDATI
Nosaukums: Civilā drošība un aizsardzība
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Iekšējā drošība un civilā aizsardzība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41862
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Darba aizsardzība un drošība
ISCED kods: 1022
ISCED nosaukums: Darba aizsardzība un drošība
Cietuma inspektors
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Speciālists policijas darbā vai speciālists robežsardzes darbā, vai speciālists penitenciārajā darbā, vai speciālists organizāciju drošībā
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.: 04041-83
Licences datums: 17.12.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 346
Akreditācijas lapas datums: 18.09.2015.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
15.05.2015.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainīts programmas apjoms no 85 KP uz 80 KP, un pievienotas pilna laika klātienes studijas.SAK lēmums Nr. 361