Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Latvijas Universitāte
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 44380
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (turpinājums pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas absolvēšanas)
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Jurists
Apjoms: 100 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Jurists
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Dati par likvidāciju
Likvidācijas datums: 06.09.2019.
Piezīmes: Programma slēgta saskaņā ar LU Senāta lēmumu, licence atņemta saskaņā ar SKK 06.09.2019. lēmumu Nr.2019/06-L
Licence
Licences Nr.: 04047-76
Licences datums: 25.11.2009.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 94
Akreditācijas lapas datums: 12.07.2013.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 04.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaLatvijas UniversitāteRaiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot