Interjera dizains

PAMATDATI
Nosaukums: Interjera dizains
Institūcija: Ekonomikas un kultūras augstskola
Studiju virziens: Mākslas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42214
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Dizains
ISCED kods: 0212
ISCED nosaukums: Dizains
Interjera dizainers
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds dizainā
Iegūstamā kvalifikācija: Interjera dizainers
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 150
Akreditācijas lapas datums: 12.08.2013.
Akreditācijas datums: 12.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Apgūtas zināšanas, attīstītas prasmes un kompetences dizaina jomā:
– apgūtas vispusīgas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas interjera dizaina un interjera projektēšanas jomā, mākslas, arhitektūras un dizaina vēsturē, informāciju tehnoloģiju pielietošanu profesionālajā darbībā, veikt projektu uzraudzību un izstrādi;
– prasmes pielietot iegūtās prasmes un iemaņas interjera dizaina specialitātē;
– attīstītas zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas tālākai izglītībai;
– izstrādāti un aizstāvēti 2 studiju darbi un 3 prakses darbi;
– izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEkonomikas un kultūras augstskolaLomonosova iela 1/1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot