Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)

PAMATDATI
Nosaukums: Valodniecība (latviešu diahroniskā un sinhroniskā valodniecība, lietišķā valodniecība un salīdzināmā un sastatāmā valodniecība)
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51222
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa: Valodu un kultūras studijas
ISCED kods: 0232
ISCED nosaukums: Valodu un kultūras studijas
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Filoloģijas doktora zinātniskais grāds
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātienePilna laika neklātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Kopīga programma ar Latvijas AII
Liepājas Universitāte
Licence
Licences Nr.: 04049-14
Licences datums: 08.08.2008.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 101
Akreditācijas lapas datums: 09.08.2018.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 06.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot