Tūrisma vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Tūrisma vadība
Institūcija: Eiropas Tālmācības augstskola
Studiju virziens: Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42812
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Tūrisma un atpūtas organizācija
ISCED kods: 1015
ISCED nosaukums: Tūrisma un atpūtas organizācija
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā
Iegūstamā kvalifikācija: Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika tālmācība
Studiju ilgums pilna laika studijās: 4 g.
latviešuangļukrievu
Dati par likvidāciju
Likvidācijas datums: 25.10.2017.
Piezīmes: SPLK lēmums Nr. 55-L
Licence
Licences Nr.: 04065-6
Licences datums: 22.12.2011.
Licences derīguma termiņš: 22.12.2014.
Lēmuma Nr.: 394
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 379
Akreditācijas lapas datums: 13.12.2016.
Akreditācijas datums: 09.11.2016.
Akreditācijas periods: 2 g.
Akreditēta līdz: 08.11.2018.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaEiropas Tālmācības augstskolaKr. Valdemāra ielā 26, Rīgā, Latvija, LV-1010
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu kopīgais ziņojums par studiju virzienu no 22.10.2015 Ekspertu kopīgais ziņojumsangļu
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums no 24.08.2015 Pašnovērtējuma ziņojumsangļu
Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojums no 24.08.2015 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot