Aviācijas vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Aviācijas vadība
Institūcija: Transporta un sakaru institūts
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47345
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 60–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds aviācijas vadībā vai
Profesionālais maģistra grāds aviācijas vadībā un
Iegūstamā kvalifikācija: Transporta uzņēmuma vadītājs
Pilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g. 6 m.
angļu
Licence
Licences Nr.: 04038-23
Licences datums: 25.10.2017.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 54-L
Lēmuma datums: 25.10.2017.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 11.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
RīgaTransporta un sakaru institūtsLomonosova iela 1, Rīga, LV-1019
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmas licencēšanu no 05.10.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 1 no 10.08.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegtā papildinformācija Nr. 2 no 10.08.2017 Augstskolas iesniegtā papildinformācijalatviešu
Augstskolas iesniegums studiju programmas licencēšanai no 11.07.2017 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot