Ekonomika

PAMATDATI
Nosaukums: Ekonomika
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Ekonomika
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 43311
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Bakalaura studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/07
Akreditācijas lapas datums: 11.07.2019.
Akreditācijas datums: 24.05.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 23.05.2019.
Studiju programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi ekonomikas zinātnē, tādā veidā nodrošinot augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi un iespēju sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā;
– programmas ietvaros ir apgūtas ekonomikas nozarei un ekonomikas nozares starpnozaru aspektā raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratne;
– mikroekonomikas un makroekonomikas teorijā, tirgzinībās, finanšu un grāmatvedības jomā;
– vadības zinībās, speciālo datorprogrammu izmantošanā ekonomisko procesu izpētē;
– modelēšanā un prognozēšanā, matemātiskās analīzes un statistikas elementu izmantošanā ekonomisko procesu izpētē un interpretācijā, lietišķajā komunikācijā svešvalodās, vispārizglītojošās disciplīnās;
– socioloģijā, politoloģijā, psiholoģijā utt.; apgūtas prasmes veikt profesionālu, inovatīvu vai pētniecisku darbību.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot