Vēsture

PAMATDATI
Nosaukums: Vēsture
Institūcija: Daugavpils Universitāte
Studiju virziens: Vēsture un filozofija
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 45228
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Maģistra studiju programma
Tematiskā grupa:
ISCED kods:
ISCED nosaukums:
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Humanitāro zinātņu maģistra grāds vēsturē ar specializāciju vēsturē vai kultūras vēsturē un teorijā
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/39
Akreditācijas lapas datums: 02.01.2020.
Akreditācijas datums: 15.05.2015.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 14.05.2021.
Programmas mērķis ir:
– nodrošināt studējošajiem augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi vēstures/kultūras nozarē, metodoloģijas un historiogrāfijas problēmu padziļināto teorētisko apguvi un pētniecības prasmju pilnveidošanu.
Programmas ietvaros ir:
– apgūtas teorētiskās zināšanas vēsturē/kultūras vēsturē un teorijā;
– vēstures/kultūras filozofijas galvenās problēmas un raksturīgās iezīmes dažādos vēstures posmos, vēstures pētniecības tradīcijas Latvijā, vēstures pētījuma metodoloģija;
– izkoptas avotpētnieciskās iemaņas;
– apgūtas prasmes salīdzināt un kritiski vērtēt dažādus historiogrāfijas virzienus, pamatot sava pētījuma metodoloģiju un prezentēt tā rezultātus;
– patstāvīgi veikts pētījums vēsturē/kultūras vēsturē un teorijā.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsDaugavpils UniversitāteVienības iela 13, Daugavpils, LV-5400
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
13.12.2019.Kods mainīts atbilstoši 13.06.2017. MK noteikumiem Nr.322SKK protokols Nr.7e