Tiesību zinātne

PAMATDATI
Nosaukums: Tiesību zinātne
Institūcija: Baltijas Starptautiskā akadēmija
Studiju virziens: Tiesību zinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 42380
LKI/EKI kods: 6
Programmas veids: Profesionālā bakalaura un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (pēc vidusskolas)
Tematiskā grupa: Tiesību zinātne
ISCED kods: 0421
ISCED nosaukums: Tiesību zinātne
Juriskonsults
Apjoms: 160 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Juriskonsults
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās:
latviešuangļukrievu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2020/51
Akreditācijas lapas datums: 07.04.2020.
Akreditācijas datums: 05.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 30.06.2021.
Mācīšanās rezultāti:
– apgūt bāzes zināšanas politoloģijā, socioloģijā, vispārējā un juridiskā psiholoģijā, kas nodrošina speciālo juridisko disciplīnu izpratni;
– apgūt teorētiskos kursus tiesību teorijā un vēsturē un svarīgākajās nozarēs (civiltiesības, krimināltiesības, administratīvās tiesības, civilprocess, kriminālprocess u.c.);
– iegūt zināšanas starptautisko tiesību vadošajās nozarēs un Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajos aktos, to skaitā saistībā ar jūras tiesībām;
– apgūt zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības struktūru tiesiskai nodrošināšanai un komercdarbības organizāciju juridiskai apkalpošanai;
– veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētajā tiesību jomā, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 10 nedēļas pilna slodze vai 10 kredītpunkti);
– prakses laikā pirmajā, otrajā un trešajā apmācības gadā (apjoms – ne mazāk kā 16 nedēļas) un pirmsdiploma prakses laikā ceturtajā apmācības gadā (apjoms – ne mazāk kā 10 nedēļas) apgūt juristam nepieciešamās praktiskās iemaņas lietvedībā, darbā ar procesuāliem dokumentiem valsts tiesību struktūrās vai privāto uzņēmējdarbības organizāciju juridiskos dienestos.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
DaugavpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāleDzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5403
JelgavaBaltijas Starptautiskās akadēmijas Jelgavas filiāleSkolas iela 4Bb, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018
JēkabpilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Jēkabpils filiāleJaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201
LiepājaBaltijas Starptautiskās akadēmijas Liepājas filiāleLiedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
RēzekneBaltijas Starptautiskās akadēmijas Rēzeknes filiāleDārzu iela 21/17, Rēzekne, LV-4600
RīgaBaltijas Starptautiskā akadēmijaLomonosova iela 4, Rīga, LV-1003
SmilteneBaltijas Starptautiskās akadēmijas Smiltenes filiāleDārza iela 17, Smiltene, LV-4729
VentspilsBaltijas Starptautiskās akadēmijas Ventspils filiāleTārgales iela 5, Ventspils, LV-3602
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Nav datu, ko attēlot
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot