Biznesa vadība

PAMATDATI
Nosaukums: Biznesa vadība
Institūcija: Ventspils Augstskola
Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 51345
LKI/EKI kods: 8
Programmas veids: Doktora studiju programma
Tematiskā grupa: Vadība un administrēšana
ISCED kods: 0413
ISCED nosaukums: Vadība un administrēšana
Apjoms: 120 kr.p.
Iegūstamais grāds: Doktora zinātniskais grāds vadībzinātnē
Iegūstamā kvalifikācija:
Pilna laika klātieneNepilna laika klātieneNepilna laika neklātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 3 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 2019/21
Akreditācijas lapas datums: 17.09.2019.
Akreditācijas datums: 07.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 31.12.2020.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
VentspilsVentspils AugstskolaInženieru iela 101a, Ventspils, LV-3601
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmu no 22.06.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Pieteikums izmaiņām studiju programmā no 17.04.2018 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
27.06.2018.Apstiprinātas izmaiņas studiju programmā - mainītas uzņemšanas prasībasSAK lēmums Nr. 82-A