Programmēšana un datortīklu administrēšana

PAMATDATI
Nosaukums: Programmēšana un datortīklu administrēšana
Institūcija: Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 41483
LKI/EKI kods: 5
Programmas veids: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma (koledžas programma)
Tematiskā grupa: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
ISCED kods: 0612
ISCED nosaukums: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Apjoms: 80 kr.p.
Iegūstamais grāds:
Iegūstamā kvalifikācija: Programmētājs vai datortīklu administrators
Pilna laika klātieneNepilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 2 g.
latviešu
Licence
Licences Nr.: 041031-6
Licences datums: 26.09.2018.
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.: 80-L
Lēmuma datums: 26.09.2018.
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.:
Akreditācijas lapas datums:
Akreditācijas datums:
Akreditācijas periods: g.
Akreditēta līdz: 18.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JēkabpilsJēkabpils Agrobiznesa koledžaPasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Ekspertu ziņojums par studiju programmu no 21.09.2018 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Iesniegums studiju programmas licencēšanai no 05.06.2018 Pašnovērtējuma ziņojumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
Nav datu, ko attēlot