Ainavu arhitektūra un plānošana

PAMATDATI
Nosaukums: Ainavu arhitektūra un plānošana
Institūcija: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Studiju virziens: Arhitektūra un būvniecība
DATI PAR KLASIFIKĀCIJU
Kods: 47581
LKI/EKI kods: 7
Programmas veids: Profesionālā maģistra studiju programma
Tematiskā grupa: Arhitektūra un pilsētu plānošana
ISCED kods: 0731
ISCED nosaukums: Arhitektūra un pilsētu plānošana
Apjoms: 40–80 kr.p.
Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā vai
Profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā un
Iegūstamā kvalifikācija: Ainavu arhitekts
Pilna laika klātiene
Studiju ilgums pilna laika studijās: 1 g.
latviešuangļu
Licence
Licences Nr.:
Licences datums:
Licences derīguma termiņš:
Lēmuma Nr.:
Lēmuma datums:
STUDIJU VIRZIENA AKREDITĀCIJA
Akreditācijas lapas Nr.: 51
Akreditācijas lapas datums: 21.06.2017.
Akreditācijas datums: 26.06.2013.
Akreditācijas periods: 6 g.
Akreditēta līdz: 25.06.2019.
Pilsēta  
Institūcija 
Biroja adrese 
JelgavaLatvijas Lauksaimniecības universitāteLielā iela 2, Jelgava, LV-3001
 
Nosaukums 
Dokumenta tips 
Valoda 
Eksperta ziņojums par izmaiņām studiju programmā no 18.04.2017 Ekspertu kopīgais ziņojumslatviešu
Izmaiņu pieteikums no 20.02.2017 Izmaiņu pieteikumslatviešu
Datums 
Saturs 
Pamatojums 
29.05.2017.SP pārveidota no akadēmiskā maģistra (80 KP) uz profesionālā maģistra (40 vai 80 KP) studiju programmu. Mainīts nosaukums no "Ainavu arhiektūra" uz "Ainavu arhitektūra un plānošana", mainīts kods no 45581 uz 47581, grāds no arhitektūras maģistra grāds ainavu arhiektūrā uz profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā vai profesionālais maģistra grāds ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekts. Līdz 2018.gada pavasarim atļauts izsniegt diplomus studentiem, kuri jau apguvuši studiju programmu 40 KP apjomā.SAK lēmums Nr. 50-A
16.10.2013.03.10.2013. LLU lūdz labot kļūdu akredeitācijas lapas pielikumā, mainot MSP "Ainavu arhitektūra un plānošana" nosaukumu uz "Ainavu arhitektūra"16.10.2013. apstiprinātas izmaiņas akreditācijas lapā, mainot MSP "Ainavu arhitektūra un plānošana" nosaukumu uz "Ainavu arhitektūra"